Sureshkumar Kantilal Shah

c/o Maheshbhai Kantilal Shah, Opp. Jain Mota Derasar, Hanuman Sheri, Palanpur. 385001
Chandishar
19560422
9510521901
11th
Samarth Diamond, Near Rotary Bhavan, Visnagar

Other Members

Chandraben S. Shah
Wife
19611020
O+
9510012357
8th
Housewife
Vishal S. Shah
Son
19830714
O+
9725968627
HSC
Job
Aneri V. Shah
Daughter In Law
19930103
B+
9558760543
HSC
Housewife
Hiral V. Shah
Grand Daughter
20150619
B+
HSC
Household