Kumarpal Dhudalal Shah

B/306 Shrinand Nagar Section-4, Near Jain Derasar, Sonal Cinema Road, Vejalpur Road, Ahmedabad
Basu
19631031
9173640492
HSC
Service

Other Members

Bhavnaben D. Shah
Mother
19731031
8347484202
SSC
Housewife
Riya K. Shah
Daughter
20000102
HSC
Study
Khushi K. Shah
Daughter
20020504
Study
Mohav K. Shah
Son
20060409
Study