Bhavesh Vardhaman Parikh

Mahavir Society Ambica Nagar Edga Road Palanpur
Galvada
19760129
B+
9924547396
bparikh47396@gmail.com
SSC
Auto Consultancy
railway station Palanpur

Other Members

Rekha B. Parikh
Husband
19790722
B+
8401518118
ssc
Beauty Parlour
Dhavni B. Parikh
Father
20010704
B+
ssc
student
Ayushi B. Parikh
Father
20030921
B+
8std
student
Tanishka B. Parikh
Father
20100523
B+
2 std
student