દાન^^^^^30/11/2023

યોગેશ કે મહેતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૩૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏