દાન^^^^30/11/2023

શાહ મહેશકુમાર નગીનદાસ (ભાવનગર) ની પાંચમી પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે ₹૩૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – યોગેશ કે મહેતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏