દાન^^^^2/12/2023

શારદાબેન કે. શાહ ની ચોથી પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે ₹ 2100/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏