દાન^^^^30/10/2023

અરિહંત વાસુપૂજ્યસ્વામી શ્વેતામ્બર  મૂ. જૈન સંઘ તરફ થી ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏