દાન^^^^^29/12/2023

શ્રી વેસુ શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક  તપગચ્છા જૈન સંઘ ટ્રસ્ટ દ્વારા ₹૧૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સુરેન્દ્ર જે મહેતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏