દાન^^^^27/11/2023

મીનાબેન ની પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – બેલાબેન, રેશમાબેન , મોનીકબેન, જાગૃતિબેન

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏