દાન^^^^^27/02/2024

ક્રિયા. રજનીશ.શાહ (પાલનપુર) સિદ્ધપુર ની ગોકુલ ગ્લોબલ યુનિવર્સિટી માં થી M.B.A માં gold મેડલ મળેલ છે તે નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 🙏