દાન^^^^^26/12/2023

ઋષીન પરેશભાઇ મેહતા ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – અનિતા પરેશભાઈ મહેતા ( અમદાવાદ)

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏