દાન^^^^^26/05/2024

આદિશ્વર દાદા ની પુનઃ પ્રતિષ્ઠા (વિલે પાર્લે ઈસ્ટ – અજમલ  રોડ) નિમિતે ₹૫૦૦૦૦/- નુ દાન શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – મોનિકાબેન નિલેશભાઈ શાહ

🙏ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 🙏