દાન^^^^26/02/2024

શ્રી સૌભાગ્ય વર્ધક જૈન સંઘ વિલે પાર્લે તરફ થી ₹૩૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – કરણભાઈ એચ સોમાણી

🙏ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 🙏