દાન^^^^^25/12/2023

સ્નેહ જ્વેલ્સ તરફ થી ₹૨૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સમીર પી મહેતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏