દાન^^^^^22/08/2023

ક્રિશ્ના હર્ષ શાહ ના મહમૃત્યંજય તપ માસખમણ  ના નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – જયાબેન પરેશભાઈ શાહ પરિવાર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏