દાન^^^^21/10/2023

શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પેઢી તરફ થી ₹૨૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏