દાન^^^^^21/10/2023

સરસ્વતી બાબુલાલ મહેતા ની પૂણ્યતિથિ નીમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – એમની દીકરીઓ તરફ થી.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏