દાન^^^^^21/04/2023

જીજ્ઞા અને પ્રશાંત ના લગ્ન તિથી નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏