દાન^^^^20/12/2023

ખુશી અને પ્રેમ ના લગ્ન નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – જુલી હિમાંશુ મહેતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏