દાન^^^^19/09/2023

ઉર્જા રાકેશ મહેતા ના ક્ષ્રીરસમુદ્ર તપ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏 ખૂબ ખૂબ અનુમોદના🙏