દાન^^^^19/09/2023

હંસાબેન પ્રવીણભાઈ શાહ પરિવાર તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન સવંત્સરી નિમિતે

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏