દાન^^^^19/02/2024

હિનાબેન રજનીભાઇ મહેતા ના ઉપધાન તપ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખૂબ ખૂબ અભિનંદન🙏