દાન^^^^^18/09/2023

આયુષી ગીરીશકુમાર ગોસાલિયા ના અઠાય તપ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – પ્રીતિબેન ગીરીશકુમાર ગોસાલિયા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏