દાન^^^^17/10/2023

શ્રી શત્રુંજય સુમેરૂ શ્ર્વે મૂ પૂ જૈન સંઘ પાલ સુરત તરફ થી ₹૩૧૦૦/- નું દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે અશોકભાઈ મેહતા

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏