દાન^^^^^17/09/2023

  નૈષા વિરાટભાઈ મહેતા (બેંગકોક ) ક્ષીર સમુદ્ર તપ ના નિમિતે ₹૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – બુધમલભાઈ છોટાલાલ મહેતા પરિવાર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏