દાન^^^^^17/02/2023

શ્રી ઉમરા શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ તરફ થી ₹૧૦૦૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – અશોકભાઇ એ મહેતા.

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏