દાન^^^^16/11/2023

કમળાબેન જયંતિલાલ મહેતા પરિવાર તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી  ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏