દાન^^^^15/10/2023

મોતીબેન બાબુભાઈ મહેતાની 25 મી પુણ્યતિથી નિમીતે 1100/ નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધી જીવદયા પાંજરાપોળ ધામ માં મળેલ છે.

હસ્તે – ભાવનાબેન કિશોરભાઈ મહેતા

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏