દાન^^^^15/09/2023

અભયકુમાર બાબુલાલ શાહ તરફ થી ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – ઝીલ , ઝલક,સ્તુતિ -૩ દીકરીઓ

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏