દાન^^^^^15/07/2023

શ્રી દીપા શ્ચે. મૂ. પૂ. જૈન સંઘ સંચાલિત શ્રી વિમલજીન ભક્તિ મંડળ… સુરત જીવમૈત્રી અભિયાનનો નીભાવી ફંડ માંથી ₹૧૦૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે

🙏ખુબ ખુબ ધન્યવાદ. 🙏

હસ્તે – મહેન્દ્રભાઈ પી મહેતા