દાન^^^^15/04/2023

Dr. રમણીકલાલ ડી શાહ (મજાદર)ની પૂણ્યતિથિ નિમિત્તે ₹૩૧૦૦/- નુ દાન

 શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏