દાન^^^^^14/05/2023

શ્રી આદિનાથાય નમ:

ગૃહ જિનાલય આદિનાથ દાદા ની બીજી સાલગીરી વૈશાખ વદ દસમ રવિવાર નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સીતાબેન અંબાલાલ મહેતા , જસવંત અંબાલાલ મહેતા

🙏 ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏