દાન^^^^^11/05/2023

વિપુલભાઈ અને રંજનાબેન ના લગ્ન તિથી નિમિતે ₹૨૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – રંજનાબેન

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏