દાન^^^^11/02/2024

રિયા -હર્શિલ ના લગ્ન ( ૩૦/૧૨/૨૦૨૩) નિમિતે ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – સ્વાતિબેન જીજ્ઞેશભાઈ શાહ (જુહુ)

🙏ખૂબ ખૂબ અનુમોદના 🙏