દાન^^^^^10/10/2023

શ્રી ખાર જૈન શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ તરફ થી ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – નીમેશભાઈ ખાર

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏