દાન^^^^^09/06/2023

મનીષ હીરાલાલ દેસાઈ & સોનલ મનીષ દેસાઈ ના ૨૮ મી લગ્ન તિથી નીમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏