દાન^^^^09/04/2023

અંબાજી માતા પગપાળા યાત્રા પ્રારંભ નીમીતે પેપોળીયા પરિવાર તરફ થી

₹ 1100/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏