દાન^^^^^08/04/2023

ફાલ્ગુનીબેન દેવાંગભાઈ શાહ (સિડની – ઓસ્ટ્રેલિયા) ના વર્ષી તપ નીમીતે ₹૧૦૦૦૧/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – કલ્યાણ મિત્ર ગ્રુપ