દાન^^^^^08/01/2024

શ્રી મહાવીરનગર શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ(કાંદિવલી )તરફ થી ₹૨૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – નટવરલાલ મણીલાલ મહેતા (કાંદિવલી)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏