દાન^^^^^07/02/2024

ચિ.વિશેષ અને ચિ.ભાવિ સાથેના શુભ લગ્ન નિમિતે ₹18000/- નું દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ  જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ ખાતે મળેલ છે.

હસ્તે – શેતલબેન અપૂર્વભાઈ શાહ પરિવાર (ચંડીસર – બોરીવલી )

🙏 ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 🙏