દાન^^^^^07/01/2024

શ્રી અમીઝરા આદિનાથ દાદા ની માગસર સુદ પુનમ મે ૨૩ મી સાલગીરી નિમિતે ₹૧૨૦૦૧/- નુ દાન શ્રી  મજાદર સંઘ વતી

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏