દાન^^^^^06/12/2023

બાબુલાલ જી શાહ (ચંડિસર )ના જન્મ દિવસ નિમિતે ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏