દાન^^^^^06/02/2023

મુકેશ કચરદાસ સોમાણી (ચંડિસર) ની ૬ ગાઉ ની સળંગ ૪૫ મી યાત્રા પુર્ણહિત નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – અલકાબેન મુકેશભાઈ સોમાણી

 🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏