દાન^^^^05/05/2023

શ્રી મણીભદ્ર વીર દાદા ની પહેલી સાલગીરી નિમિત્તે ₹૫૧૦૦/- નુુ દાન  શ્રી મેસર જૈન સંઘ તરફથી

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે .

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏