દાન^^^^^05/04/2023

Dr. દ્રવ્યા એન મહેતા M.B.B.S થયા છે તે નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏