દાન^^^^05/03/2024

શ્રી સોમ ચિંતામણી શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન ટ્રસ્ટ સુરત તરફ થી ₹૫૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિદ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 🙏