દાન^^^^05/02/2024

ઋષભ અને દીપલ ના શુભ લગ્ન (૨૮/૦૧/૨૦૨૪) નીમિતે ₹૨૭૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – જશવંત એ મેહતા (મેમદપુર – સૂરત)

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏