દાન^^^^05/01/2024

કંચન સ્મૃતિ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ તરફ થી ₹૧૧૦૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

હસ્તે – કનુભાઈ દોશી

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏