દાન^^^^04/12/2023

સ્તવન અને સલોની ( બોરીવલી – મુંબઈ) ના લગ્ન તિથિ નિમિતે ₹૧૧૦૦/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના 🙏