દાન^^^^04/04/2023

મહાવીર જનમકલ્યાણક નીમીતે વસંતાબેન નટવરભાઈ મહેતા તરફ થી ₹૧૧૧૧/- નુ દાન

શ્રી ઋષભ સિધ્ધિ જીવદયા ધામ પાંજરાપોળ માં મળેલ છે.

🙏ખુબ ખુબ અનુમોદના🙏